Locatienummer Titel Plaatsnaam gemeente
frl 121 Pannenfabriek wed. Heuveldop Leeuwarden Leeuwarden
frl 122 Pannenfabriek Geert Geerts Bakker Leeuwarden Leeuwarden
frl 123 Fa. wed. R. Fontein Leeuwarden Leeuwarden
frl 130 Tichelwerk van O.P. Waller Simon Snakkerburen Leeuwarden
frl 131 R. Vermeulen en Zn Stiens Leeuwarderadeel
frl 132 tichelwerk van Haye Annesz c.u. Hallum Ferwerderadiel
frl 133 Middeleeuwse steenbakkerij Lichtaard
frl 134 Steenbakkerij Klooster Klaarkamp Rinsumageest Dantumadeel
frl 138 Panwerk L.Styl Dokkum Dongeradeel
frl 140 Tichelwerk Fockema Dokkum Dongeradeel
frl 142 Panwerk P.Helder Dokkum Dongeradeel
frl 143 Panwerk Jan Helder Dokkum Dongeradeel
frl 145 Middeleeuwse veldoven Dokkum Dongeradeel
frl 150 Middeleeuwse steenoven Oostrum Dongeradeel
frl 151 Veldovens langs het Grootdiep Oostrum
frl 152 N.V. Machinale Steenfabriek. te Oostrum v/h J. Helder Pzn Oostrum Dongeradeel
frl 155 Middeleeuwse steenoven op Douma-State Anjum Dongeradeel
frl 161 B.V. Steenfabriek v/h Fa.J.D.Schuilinga ('Achterkarspelen'), Gerkesklooster Achtkarspelen
frl 162 Panwerk W. Westra Stroobos Achtkarspelen
frl 163 Tichelwerk / panwerk Westergeest
frl 165 NV Woltman's Fabriek van - en Handel in bouwmaterialen Heerenveen
frl 170 Steenfabriek Friso, eigenaar N.V. Maatschappij 'Gaasterland' Rijs Gaasterland
frl 180 Middeleeuwse oven Sneek Sneek
frl 182 Steenbakkerij G.H. ter Horst Jz. Sneek Sneek
frl 183 Dijkstra Kleiwaren BV Sneek Sneek