frl Men

Bronjaar:
Provincie:
Landelijk
Bronomschrijving:

Kamminga, L., Ontwikkeling van de nijverheid in Menaldumadeel, in: Skiednis fan Menameradiel, Fryske Akademy 1972