SHG excursie 2017

Belangrijke Informatie
Datum

Inschrijving niet mogelijk

Kaldenkerkerweg 19
5932CS
Tegelen
Over het evenement

De jaarlijkse excursie voerde ons dit keer naar de provincie Limburg. Begonnen werd in Tegelen. De ontvangst van ruim 40 deelnemers was op het terras van Café-Biljartzaal "Van Tienen" Vlak naast de dakpannenfabriek Janssen Dings van Wienerberger B.V. waar de excursie zal starten.

TEGELEN

Tegelen staat vanouds bekend om de goede klei die er op het hoogterras te vinden is. Zo bakten de Romeinen hier al dakpannen (Tegulae), wat mogelijk ook de plaatsnaam verklaart. In de achttiende en begin negentiende eeuw waren er veel pottenbakkers actief, met op het hoogtepunt twintig bedrijven. Vervolgens ontstonden hier vooral in de tweede helft van de negentiende diverse pannenbakkerijen, met op het hoogtepunt rond 1890 maar liefst dertig bedrijfjes. Tegelenaren dragen dan ook niet voor niets de bijnaam pannekletsers.

JANSSEN DINGS

Twee van de vele pannenbakkerijen werden in 1877 naast elkaar in het Grootbroek opgericht door de gebroeders Henricus Clemens Hubert en Eugenius Franciscus Hubertus Bruls. De overname van het grotere en modernere bedrijf van Simons bood meer mogelijkheden voor de toekomst. Onder de naam firma Jos Kurstjens werd gewerkt aan een verdere verbetering van de bedrijfsmogelijkheden. In 1967 verwoestte een enorme brand de beide ringovens langs de spoorlijn. Maar ieder nadeel heeft zijn voordeel. Door de totale verwoesting lag de weg nu vrij om een totaal nieuw bedrijf op te bouwen met moderne technieken. Daarom werd meteen gestart met de bouw van een tunneloven, die de mogelijkheid schiep om naast pannen met rode scherf en gesmoorde pannen ook geglazuurde pannen te maken. In 1994 verkocht de familie Kurstjens het bedrijf aan de Belgische firma Koramic. De productie werd voortgezet. Tegelijkertijd werd het Kurstjens-terrein gereed gemaakt voor de verplaatsing van Janssen-Dings uit Belfeld. Die fabriek behoorde ook tot de Koramic-groep, maar had als specialiteit gesmoorde pannen, het zogenaamde Belfelds Blauw. Het was duidelijk dat dit met weinig aanpassingen beter in de bestaande Kurstjens-gebouwen gehuisvest kon worden. Voor het smoren werden vijftien nieuwe klokovens van de tweede generatie geïnstalleerd. In 2004 werden Janssen-Dings en Narvik Tegelen samen met hun zusterbedrijf Narvik Deest allen overgenomen door Wienerberger BV.

Na het nuttigen van een goede bak koffie en uiteraard 1 of zelfs 2 stukken vlaai konden de deelnemers kennis nemen van het productieproces in het het bijzonder het smoren van de dakpannen zoals dat tegenwoordig te werk gaat.

Na een eenvoudige doch voedzame lunch  in ´de Biekeuken´ bij Roermond, bezocht het gezelschap het Cuypershuis.

CUYPERSHUIS

In 1853 is het door de bekende architect Pierre Cuypers als woonhuis voor zijn eigen familie, maar ook als ateliers voor de kunstwerkplaatsen, ontworpen. Pierre Cuypers is de eerste Nederlandse architect van internationale betekenis in de moderne tijd. Zijn betekenis voor de ontwikkeling van de bouwkunst komt doordat hij de principes van een rationele architectuur op consequente wijze heeft toegepast en daarmee de bouwkunst in Nederland op internationaal niveau heeft gebracht. De architect Hendrik Berlage is door Cuypers beïnvloed.

In deze ateliers werkten tekenaars, schilders, beeldhouwers en meubelmakers. Zij zorgden ervoor dat de ideeën en de tekeningen van Cuypers werden omgezet in gedetailleerde werktekeningen en kunstwerken. Deze schilderijen, beelden en meubels kregen een plaats in de gebouwen, die Cuypers had ontworpen of gerestaureerd. Zo realiseerde hij wat hem als ideaal voor ogen stond.

Onder leiding van een gedreven stadsgids zijn diverse plaatsen bezocht waar sporen van Cuypers te vinden zijn waaronder de verbouwing van de Munsterkerk en de Tekenschool.

Het slot van de dag werd gehouden op het terras van het theater waarna een groot deel van het gezelschap gezamenlijk hier ook het diner gebruikten.

Wederom kunnen we terugzien op een bijzonder geslaagde dag.