SHG excursie 2004

  • Gresbuizen
  • Kijken naar de productie
  • Grote variatie in gresbuizen
  • Op het terrein van Narvik Tegelen
  • In de kleiloods
  • Aandachtig luistern naar de rondleider
  • Multifunctionele ruimte op de oven
Belangrijke Informatie
Datum

Inschrijving niet mogelijk

Over het evenement

Euroceramic / Wienerberger Narvik Tegelen (JEKA) / Phlinthos, Sweikhuizen

EUROCERAMIC, BELFELD (lim 345)

Een uitzonderlijk hoog aantal deelnemers kwam op vrijdag 18 juni aan op het terrein van EuroCeramic in Belfeld. Medewerkers van het bedrijf delegeerden vele auto’s naar een gelegenheidsparkeerplaats en begeleiden de mensen naar de kantine waar koffie en vlaaien werden uitgedeeld. Onder leiding van drie gidsen trok het gezelschap in drie groepen de fabriek in. Voor de meesten was het zien van de keramische buizenproductie nieuw. EuroCeramic is thans de enige fabriek in Nederland die gresbuizen maakt, waarbij ook nog handwerk te pas komt. Frappant was te zien dat verticale strengpersen buizen van wel twee meter kon persen die vervolgens staande vervoerd werden. Ook het glazuren en stoken gebeurde staande. 

WIENERBERGER NARVIK TEGELEN (lim 216)

Na deze rondleidingen trok het gezelschap naar de nieuwe dakpannenfabriek van Koramic Jeka aan de Trappistenweg in Tegelen. Hier werd men ontvangen met een vorstelijke lunch. Tijdens deze lunch werd door de SHG een nieuw boekje gepresenteerd onder de titel: ‘De ontwikkeling van Grofkeramische Bouwmaterialen.’ In kort bestek wordt deze ontwikkeling hierin beschreven met een overzicht van verschillende pantypen die in de afgelopen eeuwen gemaakt zijn. Voorzitter Reinier Geerlof kon de heren Verhesen en Laheij van Koramic evenals de heer van Veldhoven van EuroCeramic de eerste exemplaren overhandigen. Net als bij EuroCeramic werd de groep bij Koramic Jeka opgedeeld in drie kleinere groepen. Door middel van koptelefoons en een microfoon kon iedereen de gids goed blijven volgen ondanks het vele lawaai in  de fabriek. Opvallend was, dat in deze moderne fabriek de automatisering weer verder is doorgevoerd, en voorts de ‘properheid’ van het geheel.

ST JOZEF / PLINTHOS, SWEIKHUIZEN (lim 655)

Helaas is de tijd ook hier een storende factor want er moest op tijd vertrokken worden om tijdig aan te komen bij het volgende doel, te weten: de voormalige steenfabriek St. Jozef in het buurtschap Daniken te Sweikhuizen. Door de verkeersopstoppingen liep de tijd hierdoor wat uit. Gelukkig nam men bij Plinthos (zoals de fabriek later genoemd werd) de tijd en wachtte men tot de groep weer compleet was. Mevrouw Joris had voor twee gidsen gezorgd die vertelden over de restauratie van de voormalige ringoven, die een aantal deelnemers onder het gezelschap reeds gezien hadden tijdens een SHG-excursie van een aantal jaren geleden en die men kende als bouwval. Het is fraai om te zien wat uit een afgeschreven stapel stenen nog kan worden gemaakt. Het resultaat is een gerestaureerde ringoven met aangepaste ruimten voor andere zaken dan grofkeramiek. De bestemming is thans een geheel andere geworden. Stenen worden er niet meer gebakken, maar milieu en natuureducatie is er wel. Een  programma toonde dat er veel activiteiten op dit gebied hier georganiseerd worden. Met name de restauratie van de schoorsteen nam een bijzondere plaats in. Het verhaal kunt u elders in dit blad uitvoerig lezen, want de gids is zo vriendelijk geweest om zijn bevindingen op papier te zetten en ons dit samen met een aantal fraaie afbeeldingen ter beschikking te stellen.

Zoals gebruikelijk werd de dag met een diner afgesloten in Hotel Kempener te Beek. Wederom kunnen we terugzien op een succesvolle excursiedag waarbij bevestigd
werd dat het organiseren van dergelijke bijeenkomsten op prijs gesteld wordt. Aan het einde van de dag werd door de voorzitter een dag aangekondigd in Zwolle