SHG excursie 2003, LAGA Losser

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
Belangrijke Informatie
Datum

Inschrijving niet mogelijk

Over het evenement

Gezien de ontwikkelingen met betrekking tot de voormalige steenfabriek De Werklust in Losser en de daarmee samenhangend het project Laga heeft het bestuur dit keer de keuze van het excursiedoel laten vallen op het oostelijk deel van Nederland.

SMEYERS EN VOORTMAN, RIJSSEN

Ongeveer 55 deelnemers verzamelden zich rond tien uur in de prachtige showroom van de firma Wienerberger Bricks, v/h Terca Rijssen, v/h Smeyers en Voortman te Rijssen. Bij aankomst bleek wel dat men de huidige veranderingen en fusies in de baksteenbranche maar nauwelijks kan bijhouden gezien de vele naamsaanduidingen op de buitenkant van de fabriek. De heer Jan Voortman ontving ons hier zeer hartelijk met koffie en krentenbrood. Gezien de opkomst van de deelnemers werden er drie groepen geformeerd. Onder leiding van Jan Voortman en zijn medewerkers togen deze groepen achter elkaar de fabriek in om de baksteenproductie in Rijssen te aanschouwen. Het betreft hier een fabriek waar met de strengpers stenen worden gemaakt, die na droging in een tunneloven afgestookt werden. In het programmaboekje dat aan de excursisten werd uitgereikt is het verleden en de ontwikkeling van deze fabriek te lezen. 
Na de altijd weer interessante rondleiding met de vele specifieke vragen, vertrok de groep naar restaurant ‘Poort van Twente’ waar, gezien het mooie weer, alvorens aan tafel aan te schuiven, een drankje op het terras kon worden gebruikt.

LAGA

Na de lunch toog het gezelschap naar de Landesgartenschau (Laga) te Losser. Jan Bulthuis uit Gronau kon iedereen feilloos op de goede route houden. Te Losser aangekomen werden we ontvangen in een groot paviljoen achter de voormalige steenfabriek De Werklust, dat als entree dient voor de Laga.

Als eerste werd de steenfabriek kritisch bekeken. Op het terrein waren enkele oud medewerkers aanwezig die de groep bijzonder goed konden inlichten over hun werk op deze fabriek. Hier werd tot de sluiting in het jaar 2000, stenen met de hand gemaakt. Daarbij slechts gebruikt makend van een strengpers om afgepaste hoeveelheden klei voor de vormers te laten aanvoeren, en een installatie die zorgde voor het lossen van de vormelingen. Een storing wilde voorkomen dat we dat laatste niet in werking zouden zien, maar onder de groep was ook Ben Hofs, destijds de maker, die gelijk in de ‘ring’ sprong om een poging te ondernemen het apparaat weer aan de praat te krijgen. Op de ovenzolder troffen we een interessante expositie aan van de Nederlandse Vereniging van Keramisten (NVK). Leden van deze vereniging hebben hier ter plaatse klei afgegraven, gevormd en gestookt met fraaie glazuren, waarbij bijzondere sculpturen zijn ontstaan die voor een groot deel een link hebben met baksteen,. De presentatie is evenzeer fraai en eenvoudig als doeltreffend. De kunstwerken zijn uitgestald op pallets die verschillende niveaus vormen waardoor een sfeervolle tentoonstelling is ontstaan. Ook de historie van dit bedrijf is terug te vinden in het programmaboekje. 

ERVE KREASGENBERG

Aansluitend op ons bezoek aan deze steenfabriek werd de groep met een zogenaamde shuttlebus naar Erve Kreasgenberg gebracht, een aantal van elders aangevoerde oude boerderijen die hier zijn opgebouwd tot een sfeervol geheel waar men op terrassen onder de bomen vele gesprekken met elkaar kon voeren. Het rustige karakter van deze excursiedag gaf ook hier weer het belang van onderlinge communicatie aan. Er bestaat nog steeds een grote behoefte om elkaar te zien en te spreken over ons gemeenschappelijke thema. Volgens Jan Bulthuis uit Gronau hebben we het mooiste gedeelte van de Laga in Gronau niet kunnen zien. Het gebied strekt zich namelijk uit over zo’n tien kilometer langs het riviertje de Dinkel. Tot de maand oktober kunt u nog naar deze euregionale tuinshow gaan kijken, hetgeen zeer de moeite waard is. 

Na het diner in het paviljoen kon de dag rond acht uur met vele positieve reacties worden afgesloten. Graag willen we een ieder die aan deze dag een bijdrage heeft geleverd hierbij van harte dankzeggen voor de onmisbare steun.